CK Valdres

Regler Protour

Regler Protour

All sykling foregår på eget ansvar !!

Det er trafikkreglene som gjelder for syklister, også under ritt !

Lagtreninger:

Hvert lag er pålagt å arrangere lagtreninger for sine syklister med gjennomgang av reglene før starten av sesongen. Det er spesielt viktig at de rytterne som er uerfarne får trening i å sykle i felt før 1. ritt starter! Det er viktig at samtlige syklister er inneforstått med at dette er lagsykling og ikke primært individuell sykling. Her gjelder det å legge en taktikk for lagets beste og hjelpe hverandre.

Lagdrakt:

Dersom man ikke stiller til start i lagdrakt får man ikke tellende poeng under rittet. Ved kaldt vær kan sykkeltrøya bæres utenpå vindtett vest/jakke!

Trøyer:

Herre:

Gul – sammenlagt ledelse total, Sort- veteran tildeles fortløpende beste syklist fra det året en fyller 55 år, Orange - sammenlagt ledelse 25-55 år, Hvit - sammenlagt frem til og med året en fyller 24 år, Polkadott - klatretrøye, Ingen rytter kan vinne mer enn en trøye. Gul trøye er høyest rangert, deretter klatretrøya,og til slutt alderstrøyene.

Damer:

Rosa trøye – sammenlagt ledelse, det blir kamp om kun en trøye i dameklassen pga lav deltagelse.

Tildeling av lagpoeng:

De 3 beste syklistene,sanker lagpoeng for laget i hvert ritt. Det gis deretter 8 lagpoeng til beste lag, 6 til nr 2, 4 til nr 3.

Gjestesyklist:

Hvert lag har mulighet til å delta med en eller flere gjestesyklister pr. ritt. (ikke lagtempo)

Gjestesyklistene deltar ikke i poengkampen og regnes derfor ikke som ”tellende” for laget. Vedkommende har heller ikke anledning til å delta i spurten.

Gjestesyklistene har full mulighet til å hjelpe laget.

Gjestesyklisten må ha erfaring med å ligge i felt for å sykle i feltet. Hvis ikke sykler vedkommende på halen av feltet.

Sikkerhet er alfa og omega. Gjestesyklister må godkjennes og Stein Bergum mailes, ringes eller sendes sms til med navn og erfaring på rytter.steinbergum@hotmail.com, 413 06 212.

Gjesterytterne skal i utgangspunktet sykle i Valdres Ekspress drakt. Deltagelse er i år satt til kr. 0, for første ritt. Ønsker en å bli med videre må det betales kr 100.- pr ritt, eller full påmelding.

Lagtempo:

Lagtempo gir poeng i lagkonkurransen og det gis 40 individuelle poeng til hver deltakende rytter som stiller i lagkonkurransen. Disse poengene kan ikke strykes ved sesongslutt. I år blir det ett lagtempolag pr lag, og tiden blir registrert på 5.mann i mål, dvs min 5 sykklister i mål. Gjestesykkelister ikke tillatt på lagtempo.

Poenggivingen i lagtempoene blir 20, 15, 10.

Sykkelreglement:

Under ritt er det vanlige trafikkregler som gjelder.

Vær spesielt oppmerksom i uoversiktlige svinger for motgående trafikk !

Ved grove brudd kan ryttere bli disket!

Ved brudd på trafikkreglene som gir plasseringsfordel vil man kunne miste plasseringsfordelen som oppstod.

Slike brudd skal behandles av rittledelsen.

Man har ikke anledning til å stryke ritt man er disket i.

Det er viktig at lagene tar selvkritikk og veileder hverandre.

Rittene bør alltid evalueres direkte etter rittet innad i laget.

Følgebil:

Hvert lag plikter å stille med følgebil til de rittene laget er ansvarlige for(se egen kjøreliste for laget ditt).

Følgebilen skal stille minimum15 min før start for å motta informasjon og plasseringshenvisning. Det skal også utveksles mobilnr. mellom motorsykler, røde kors og følgebiler!

Henvendelse til rittleder ved ankomst. (som regel Stein).

Dersom et lag ikke stiller med følgebil må lagkapteinen og laget utpeke noen på laget som må ta denne rollen.

Målgang:

Samtlige sykler med EQ tidtagningsbrikke/startnummer. Brikken er personlig om MÅ medbringes til hvert ritt for å få tellende resultat.

Nærmere instruksjoner om montering/bruk av denne vil bli gått igjennom på felles lagmøte.

Etter målgang er det viktig å trekke til siden for ikke være til hinder for syklister som kommer i mål og annen trafikk.

Individuelle poeng:

Alle må stryke fire ritt. Deltakelse i lagtempo gir 40 individuelle bonuspoeng, og disse rittene kan ikke strykes i sammendraget.

Dersom to fra samme lag sykler inn til seier likt over målstreken får begge syklistene poeng som nr. 2.

Tidtakningsbrikken vil ellers sørge for resultatlister som blir lagt ut på EQ timing, men det trengs litt tid for å bearbeide sammenlagtlistene. Det ber vi om forståelse for, da alt foregår på frivillig basis.

CK Valdresekspressen
Postboks 172
2901 Fagernes

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift