CK Valdres

Verdigrunnlag

Verdigrunnlag

 

 

CK ValdresEkspressen ønsker være tydelig på vårt verdigrunnlag. Dette reflekteres i klubbens arbeid, på klubbens treninger og gjennom ritt.

 
Inkluderende

CK ValdresEkspressen er en sykkelklubb hvor det er åpent for alle, og hvor det er rom for alle. Klubben skal ha et tilbud til alle syklister, uavhengig av kjønn eller prestasjon. Klubben tror på balanse, og mener det er plass til både breddesatsing og prestasjons satsing, og har fokus på å ha et tilbud både for kvinner og menn, rekrutt, ungdom og voksne.

 
Trivelig

CK ValdresEkspressen er en sykkelklubb hvor det å drive sykkelsporten skal være kjekt, og hvor miljøet er preget av hygge og gjensidig respekt. Det er rom for lek og moro, samtidig som klubbens medlemmer viser tålmodighet overfor hverandre og gjennom klubben fremmer sunne verdier.

Synlig

CK ValdresEkspressen er synlig innenfor sykkelidretten gjennom deltakelse på ritt og via egne rittarrangement. Klubbens ryttere er synlige på trening, resultatlister og ellers i rittgjennomføring, og klubben som helhet er tilstede for å fremme sykkelsporten der det er naturlig.

 
Sterk
CK ValdresEkspressen representerer kvalitet. Klubbens støtteapparat er tilpasset de forskjellige ferdighetsnivå, og er fokusert på mestring av idretten. Vi skal inneha høy kompetanse innenfor sporten, både rundt idrett generelt og sykkel spesielt, mens klubbens rytterne utøver styrke, utholdenhet og gjennomføringsevne på trening og i ritt.

CK Valdresekspressen
Postboks 172
2901 Fagernes

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift